Tình Yêu Thương – Bài 4: Tình Yêu Thương của Chúa

Trong 1 bài trước, ta nói về “Bạn đang tìm gì,” ta đã xếp tìm kiếm tình yêu lên hàng đầu. Trong bài này, tôi xin trình bày tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

1. Làm sao biết Chúa yêu thương

Có người nói: “Ông Trời độc địa.” Nhưng Chúa không phải là ông trời ấy.

Kinh Thánh 1Gi 4:9:Tình Đức Chúa Trời yêu chúng ta được biểu lộ như thế này: Đức Chúa Trời sai Con Một của Ngài xuống trần gian, để nhờ Con Ngài, chúng ta được sống.” Con Ngài là Đức Chúa Jê-sus đến để chết vì tội chúng ta.

a. Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương (1Gi 4:8)

Cũng như Chúa là Ánh sáng, là sự Sống, Chúa chính là Tình Yêu Thương. Tình yêu thương “thật” đến từ Đức Chúa Trời  (Rô 5:5: Ngài là Nguồn Yêu thương)

Con người không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tình yêu của con người dễ bị đổi thay, nhưng Chúa là Đấng không thay đổi (Hêb 13:8), nên tình yêu thương của Ngài cũng không thay đổi.

IJohn 4.8

b. Đấng Tạo Hóa yêu tạo vật

Cha mẹ đưa ta vào đời, yêu ta với tình mẫu tử, phụ tử.

Chúa sinh thành nên ta, dệt thành ta trong lòng mẹ (Thi 139:13), Ngài yêu ta với tình yêu của Cha Thiên thượng: Ngài tha thứ; Ngài chữa lành; Ngài cho ta sự sống đời đời.

c. Hai câu Kinh Thánh của sứ đồ Giăng: Giăng 3:16 và 1Giăng 3:16

Ông là sứ đồ của tình yêu thương. Ông chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân thế, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để tất cả những ai tin Con ấy đều không bị hư vong, nhưng được sống vĩnh cửu.” (Gi 3:16)

1Gi 3:16: “Nhờ điều này, chúng ta biết tình yêu là gì: Ngài đã hi sinh tính mạng vì chúng ta…”

Gi 3:16 nói về tình yêu thương của Đức Chúa Cha đối với chúng ta: Cho chúng ta Con Một.

1Gi 3:16 nói về tình yêu thương của Chúa Jê-sus đối với chúng ta: Hi sinh tính mạng vì chúng ta.

Chúng ta có thể đọc thêm Hêb 9:14b:Nhờ Đức Thánh Linh Đời đời, Ngài dâng hiến chính mình làm Sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời…”

 Kết luận: Vậy chúng ta biết cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời yêu ta.

 2. Yêu ta, Chúa làm gì?

a. Chúa Cha: Hi sinh Con Một (Gi 3:16)

Ngài là Đấng Ban Cho. Không hề có ai ban cho như Chúa:

Cho Con Một

Cho Chúa Thánh Linh

Cho chính Ngài (2Phi 1:4)

Cho ta hưởng cơ nghiệp (1Phi 1:4)

Cho sự sống đời đời

 b. Chúa Jê-sus: Làm Người và Chịu chết thay

Nhập thể làm Người

Làm Người để chết thay cho người

Sống lại để xưng ta là người công chính, bảo đảm cho ta cuộc sống đời đời.

the_passion_of_the_christ

 c. Chúa Thánh Linh:

Đưa Chúa Jê-sus vào đời

Ở với Chúa Jê-sus suốt thời gian Ngài ở trên đất (báp-tem, trong đồng vắng, dâng Chúa Jê-sus lên cho Đức Chúa Cha).

3. Tình Yêu Thương tuyệt đối

Tuyệt đối trong thời gian và khả năng. Vì: Chúa là Đấng Đời Đời; Chúa là Đấng Toàn năng

Giê 31:3: Ta lấy tình yêu đời đời mà yêu con, Ta đã lấy nhân từ thương xót kéo con đến.”

4. Chúa săn sóc

a. Dự liệu, tiếp trợ

Đức Chúa Jê-sus dạy các môn đồ: “Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 đồng tiền, nhưng Đức Chúa Trời chẳng quên một con nào. Cả đến tóc trên đầu các con cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng lo sợ vì các con quý hơn muôn ngàn chim sẻ.” (Lu 12:6-7). (Một người  tóc đen có chừng 110,000 sợi).

 b. Chúa gần gũi, giúp đỡ, an ủi

Đức Thánh Linh là Đấng An ủi. Ngài cũng là Đấng Giúp Đỡ. Hình ảnh của Ngài đứng dang tay chờ đợi để giúp ta khi ta có cần là nghĩa của chữ Giúp Đỡ.

photo

5. Chúa hướng dẫn, dạy dỗ

Người ta có thể dùng những phương pháp không hoàn toàn ngay thật để đánh lừa, ngay cả trong lãnh vực giáo hóa dân chúng.

Thí dụ như: Ở bên Nhật, muốn giảm tai nạn vì auto đi quá tốc độ, gây nhiều tai nạn, người ta đặt những cảnh sát nộm đứng gần những ngã tư, trong bụi cây dọc đường. Kết quả là có đến 90% người lái xe đạp thắng khi thấy những hình nộm ấy.

Nhưng Chúa hướng dẫn bằng cách thức khác: Chúa phán: Này là đường đây, hãy noi theo!(Ês. 30:21). Chúa dạy dỗ trực tiếp bằng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.

6. Chúa bảo vệ, bênh vực

Thí dụ: David Brainerd được người mọi da đỏ kính trọng, không giết, vì có 1 đêm kia, mấy người da đỏ bò vào lều Brainerd để giết ông. Cảnh họ thấy làm họ thay đổi ý kiến: Giữa lều có 1 người đang quỳ gối cầu nguyện. Một con rắn hổ bò qua chân Brainerd, đứng thẳng đầu lên, sẵn sàng cắn. Nhưng không hiểu tại sao, nó hạ đầu xuống, bò ra khỏi lều. Chúa đã có cách cấm con rắn hổ động đến đầy tớ của Ngài.

Tác giả Thi 103:1-5 nói về:

7. Chúa Nhân từ, Thương xót
8. Tha thứ, Chữa lành: 

Kinh Thánh Thi 103:1-5 chép:

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!

Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,

Chớ quên các ân huệ của Ngài.

Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,

Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,

Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,

Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.

Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,

Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.”

 TÌNH YÊU CHÚA BẢO ĐẢM (Rô 8:31-39)

Chúa đứng với chúng ta (câu 31) chống lại sự kiện cáo (câu 33), chống lại sự kết án (câu 34).

Tình yêu Chúa bền chặt, khiến ta không bị phân rẽ với Chúa: Hoàn cảnh khó khăn (câu 35); Sống chết (câu 38); Thiên sứ hay ác quỷ; Thời gian; Quyền thế; Không gian: Trời cao hay vực sâu (câu 39); Bất cứ vật thọ tạo nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa.

9. Chúa nghĩ gì về ta?

Khi yêu, người ta suy nghĩ về nhau. Yêu nhiều, suy nghĩ nhiều.

Vua Đa-vít viết Thi 139 nói thế này: “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quý hóa cho con. Số các tư tưởng Chúa (nghĩ về con) vô cùng nhiều. Nếu muốn đếm các tư tưởng ấy, nó nhiều hơn cát. Lúc ngủ nghỉ (Thi 63:6) cũng như lúc thức giấc, con vẫn ở trong dòng tư tưởng của Chúa.”

Để kết luận, ta nhắc đến câu chuyện Đức Chúa Jê-sus kể trong Lu 15 về Người con phóng đãng. Câu chuyện này nhấn mạnh những ý sau:

Khi người con thứ xin chia gia tài, người cha không từ chối.

Chúa không từ chối điều ta xin. Chúa sẵn lòng cho, cho hết. Rô 8:32: “Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng vì tất cả chúng ta mà giao nạp Con; lẽ nào Ngài chẳng ban tất cả mọi sự luôn với Con Ngài cho chúng ta sao?”

Khi người con bỏ nhà ra đi, người cha ngày đêm trông chờ con.

Chúa đang mong chờ những người con xa nhà, xa cách tình yêu thương của Chúa, là Đấng sinh thành nên họ, Đấng hi sinh tất cả cho họ, Ngài đang kêu gọi: “Hãy trở lại, Ta chờ đợi con. Ta yêu con!”