Giáo Hoàng Phan-Xi-Cô Ủng Hộ Việc Cấy Ghép Con Chip Rfid

Xin hãy lưu tâm!

Ai là người mong chờ Chúa trở lại? Ai là người muốn tìm hiểu Kinh Thánh về những ngày cuối cùng?

Xin đọc tin tức này. Đây là sự bày tỏ của sách Khải thị.

Theo trang web sachsuthat.wordpress.com, trong một động thái gây tranh cãi của Giáo hội Công Giáo, Giáo hoàng Phan-xi-cô đã lên tiếng ủng hộ những công nghệ của con chip RFID và tiềm năng đặc biệt của những con chip này đối với nhân loại. Phản ứng hết sức mạnh mẽ đang xuất hiện vì những người Tin Lành và những người Công Giáo tin rằng những con chip RFID cấy ghép vào cơ thể là Dấu của con thú mà Kinh Thánh đã nói tới, liên quan đến thời cùng tận của nhân loại.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần, Giáo hoàng đã nói với đám đông các tín hữu về quan điểm của ông đối với công nghệ chip RFID và ông đã bảo đảm với đám đông các tín hữu rằng không có nguy hại nào về mặt tinh thần có thể xảy ra đối với việc cấy ghép con chip RFID.

“Chúng ta đã nghiên cứu kỹ Kinh Thánh và tôi có thể tuyên bố một cách chắc chắn rằng không có lý do để nói con chip RFID là của Sa-tan. Nếu có gì đi nữa thì những thiết bị này chỉ là tặng ân từ chính Thiên Chúa, được Ngài ban cho nhân loại để giải quyết nhiều vấn đề bệnh tật của thế giới.”

Vatican - Chip

Ông ta đã tiếp tục kêu gọi các tín hữu hãy cởi mở tâm trí trong một kỷ nguyên mà những tiến bộ rực rỡ về công nghệ mới đang được người ta thực hiện mỗi ngày. Giáo hoàng đã giải thích cho những người tham dự buổi tiếp kiến về sự phấn khích công việc của ông cấy ghép con chip RFID cho tất cả những nhân viên và những người cư trú trong Tòa thánh Vatican, là một thủ tục bắt buộc.

Nhiều người dự đoán rằng đến cuối năm 2017, thì hầu hết mọi người sẽ phải gắn con chip RFID. Không có gì đáng ngạc nhiên khi xét thấy nhân loại càng ngày càng lệ thuộc vào công nghệ. Với sự tiến bộ của những sản phẩm như kính thông minh Google Glass, thì con người và máy móc càng ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau hơn. Việc cấy ghép con chip RFID một cách rộng rãi sẽ là một bước nhảy vọt vĩ đại và mang tính cách lịch sử vào một tương lai huy hoàng và không tưởng.

https://sachsuthat.wordpress.com/2015/12/01/giao-hoang-phanxico-ung-ho-viec-cay-ghep-con-chip-rfid/

Đây có phải là khởi đầu của “dấu hiệu con thú”: “Nó buộc mọi người lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do và nô lệ phải mang một dấu hiệu ghi trên tay phải hoặc trên trán. Chẳng ai được phép mua hoặc bán nếu không có dấu hiệu này, là tên con thú hoặc số của tên nó. Sự khôn ngoan áp dụng ở đây: Ai sáng ý, hãy tính số của con thú, đó là số của một người. Số nó là sáu trăm sáu mươi sáu” (Khải huyền 13: 16-18)?

Đức Chúa Jê-sus phán: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa dối các con” (Ma-thi-ơ 24:4).

POPE FRANCIS GIVES SUPPORT TO RFID CHIP IMPLANTATION

In a controversial move by the Catholic church, Pope Francis has come out in vocal support of RFID Chip technologies and the extraordinary potential they hold for mankind. The outrage stems from a belief held by many Evangelicals, Fundamentalists and Catholics, that RFID implants are the Mark Of The Beast, Spoken about in their Holy Books chapter regarding the end of the world.

Chip 2

During the Pontiff’s weekly general address, he spoke to the crowd about his view on the RFID technology, and assured his many followers that no spiritual harm can come from receiving an RFID implant.

“We have examined the scriptures thoroughly, and I can conclusively say that there’s nothing to indicate that RFID Chips are Satanic in anyway. If anything, these devices are a blessing from God himself, bestowed upon humanity to solve many of the world’s ills.”

He went onto urge his devotees to be open minded in this era where brilliant new technological advancements are being made everyday. The Bishop of Rome explained to those in attendance his excitement over making RFID implantation a mandatory procedure for all employees and residents of the Vatican.

Many predict that by 2017 almost everyone will have an RFID implant. Not surprising, considering humanities ever increasing reliance on technology. With the advent of products like Google Glass, the merging of Man and Machine inches closer each day. Widespread implantation of the RFID chip would be an enormous and historic leap into that glorious, utopian future.

http://washingtonweeklynews.com/pope-francis-gives-support-to-rfid-chip-implantation/#