Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 28/6/2018

Si-môn đáp:

“Thưa Thầy, anh em chúng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì cả.

Nhưng Thầy đã bảo, con xin vâng lời thả lưới!”

Lu-ca 5:5 (BD 2005)