Sự Lừa Dối

Pope Francis meets religious leaders

Giáo hoàng  Francis họp với các nhà lãnh đạo tôn giáo ở nhà thờ Myeong-dong ở Seoul Nam Hàn vào tháng tám, 2014 (Ảnh: AFP/Jung Yeon-Je)

gh F-2

Giáo hoàng Francis mặc chiếc áo dài màu vàng nghệ đến nhóm hội nghị liên tôn ở Bmich, Colombo, Sri Lanka ngày 13 tháng Giêng, 2015 (Ảnh: Reuters)

gh F-3

Các nhà lãnh đạo tôn giáo họp hội nghị liên tôn với Giáo hoàng Francis ở Phòng Kỷ niệm Quốc tế Bandaranaike ngày 13 tháng Giêng, 2015 tại Colombo, Sri Lanka.

gh F-5

Giáo hoàng Francis hôn kinh Qur’an của Hồi giáo. Ông nói: Qur’an là quyển Sách Hòa bình, Islam là tôn giáo Hòa bình! (Ảnh: AP/Alessandra Tarantino)

gh F-6

Giáo hoàng Francis tuyên bố: Qur’an và Kinh Thánh đều như nhau, dạy giống nhau! (Ảnh: AP/Alessandra Tarantino)

Xin quí vị và các bạn thận trọng về những điều Giáo hoàng Francis nói.

Sự lừa dối vô cùng lớn, đúng như lời Đức Chúa Jê-sus đã cảnh cáo trước trong Ma-thi-ơ 24:4: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các con!”

“Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên, lừa gạt nhiều người” (Ma 24:11).

“Vì sẽ có những christ giả và tiên tri giả xuất hiện, làm những dấu kỳ, phép lạ lớn, để nếu có thể, chúng lừa gạt cả những người được chọn (Ma 24:24).

Mác 13:22: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện, làm nhiều dấu kỳ phép lạ; nếu có thể được, họ lừa dối cả những người được chọn.”