Năm Mới, Tạo Vật Mới

Nói đến năm mới, người ta thường nghĩ đến quần áo mới, vật dụng mới, sơn nhà mới để ăn Tết. Nhưng Kinh Thánh IICô-rinh-tô chép: “Vậy, ai ở trong Đấng Christ là con người mới; những điều cũ đã qua, kìa, những điều mới đến!”

“Ở trong Đấng Christ”:

Liên hiệp với Đức Chúa Jê-sus Christ, làm một với Ngài như hình ảnh của cành nho gắn liền với gốc nho trong Giăng 15 nói đến. Trước kia, chúng ta vốn ở trong tay Sa-tan, trong quyền lực của sự tối tăm, nhưng nay ta được Chúa chuộc bằng chính sinh mạng Ngài, ta thoát cảnh nô lệ của ác quỷ, được trở nên con cái Đức Chúa Trời, được ở trong Đấng Christ.

vine of Israel 2

“Con người mới”:

Theo nguyên bản: “Một tạo vật mới,” Chúa tái tạo chúng ta, không sửa sang, tân trang chúng ta, nhưng tạo nên một tâm linh mới nguyên. Đây chính là sự tái sinh mà Kinh Thánh nói đến. Con người cũ phải chết, chôn và sống lại với Đấng Christ. Đây chính là ý nghĩa của lễ Báp-tem.

“Những điều cũ đã qua, kìa, những điều mới đến!”:

Sự biến đổi tâm linh khi được Chúa hoàn tất là trọn vẹn. Đây là do quyền năng của Chúa, con người không tự mình làm được. “Người Ê-ti-ô-bi có thể đổi màu da, hay con beo có đổi được vằn nó không? Nếu được thì các ngươi là những kẻ quen làm ác có thể bắt đầu làm lành.” Kinh Thánh ở đây cho biết con beo cũng như con người không có sức để thay đổi lấy mình. Chúng ta cũng vậy, không thể cố gắng thay đổi chính mình dù với thiện chí, chỉ có quyền năng Chúa biến đổi chúng ta.

Trong năm mới, nếu có ai thấy mình còn có những tính tình cũ chưa được thay đổi, hãy hết lòng xin Chúa dùng quyền năng của Ngài để thánh hóa bởi Lời Chúa hứa: “Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời Cha là chân lý” (Giăng 17: 17).

Bởi Huyết Chúa Jê-sus: “Vậy nếu huyết bò, huyết dê và tro của bò cái tơ đem rảy trên người ô uế còn có thể thánh hóa và làm sạch xác thịt họ, huống chi Huyết của Đấng Christ lại càng có quyền năng hơn biết chừng nào? Nhờ Đức Thánh Linh đời đời, Ngài dâng hiến chính mình làm Sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời. Huyết Ngài tẩy sạch lương tâm anh em khỏi những công việc chết, để anh em hầu việc Đức Chúa Trời Hằng sống” (Hê-bơ-rơ 9: 13, 14).

“Cho nên, Đức Chúa Jê-sus cũng chịu khổ nạn ngoài cổng thành, để lấy Huyết mình làm cho dân nên thánh” (Hê-bơ-rơ 12: 12).

Bởi Đức Thánh Linh: “Theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta; những người được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục Đức Chúa Jê-sus Christ, và được tẩy sạch bởi Huyết Ngài” (IPhi-e-rơ 1:2).

Điều kiện để được nên “con người mới”“ở trong Đấng Christ.” Vậy, nếu ai đã được ở trong Đấng Christ, trong sự tha thứ tội lỗi bởi Huyết Chúa Jê-sus, hãy giữ mình trong Đấng Christ. Nếu có ai lỡ lầm bước ra, phải quay trở lại, phải ăn năn. Nếu ai chưa được ở trong Đấng Christ, hãy xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, để Huyết Chúa Jê-sus rửa sạch lòng mình, để được liên kết với Đấng Christ, làm một với Đấng Christ và được ở trong Đấng Christ. Như thế sẽ được Chúa tái tạo, được nên “con người mới” như lời Kinh Thánh đã nói.