Lời tiên tri – Bài 5: Khi lời tiên tri về Chúa trở lại đã xảy ra, bạn phải làm gì?

Thư 1Tê 4:16-17 chép: “Vì sẽ có hiệu lệnh thét lên, tiếng của thiên sứ trưởng, và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang dội, chính Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước nhất, rồi đến chúng ta là những người tin Chúa đang sống, sẽ được cất lên trong đám mây cùng với họ (những người chết trong Chúa vừa được cất lên) để nghênh đón Chúa trên không trung. Như vậy chúng ta sở với Ngài mãi mãi.”

Việc một số người (cả chết lẫn sống) đột ngột được cất lên khiến người còn ở lại vô cùng băn khoăn, khó hiểu.

1. Những người tin Chúa đã ra đi

Hôm ấy, bạn thấy có một số người bỗng nhiên vắng mặt. Họ toàn là những người Cơ đốc tin Chúa chân chính.

Sẽ có cảnh xe cộ ngổn ngang trên đường phố, vì có những chiếc xe đột ngột mất người lái. Trên trời cũng có những chiếc máy bay thiếu phi công. Những chiếc tàu, chiếc thuyền mất hoa tiêu.

May bay roi

 Sẽ có cảnh đi tìm người thân yêu vắng mặt, có thể gọi là mất tích (con tìm cha mẹ, cha mẹ tìm con; vợ tìm chồng, chồng tìm vợ; anh chị em tìm nhau); hoặc những người đi tìm bạn…, nhưng chẳng ai tìm thấy người mình đã cất công đi tìm.

 Sẽ có những tiếng khóc xé trời, và cũng có những trận khóc không thành tiếng.

 Sẽ có những người đấm ngực, bứt tóc, ân hận vì mình đã bỏ mất cơ hội tin Chúa; hoặc vì mình đã quyết định không tin, do lòng kiêu căng, cứng cỏi, hay chỉ vì chậm trễ, trì hoãn, bảo rằng: “Không vội gì, để lần khác rồi tin cũng còn kịp chán.” Nhưng họ đã không kịp.

2. Là người còn ở lại, bạn phải làm gì?

Có lẽ bạn là một trong những người đi tìm người vắng mặt, hoặc là một trong những người ân hận vì đã bỏ mất cơ hội tin Chúa.

Có lẽ bạn đã đi nghe truyền giảng một lần, hay đôi ba lần, nhưng khi Mục sư kêu gọi tiến lên tin nhận Chúa, thì bạn đã lần khần. Tiếng giục giã trong lòng bạn lần thứ nhất mạnh mẽ, nhưng những lần sau yếu dần đi, vì bạn đã dập tắt nó.

Vì bạn sợ công chúng nhìn thấy? Vì sợ sự chê cười, chỉ trích của gia đình, bạn bè? Vì còn nhiều thú vui ở đời bạn chưa muốn từ bỏ? Vì nếp sống cũ đã quen thuộc, không muốn thay đổi? Hay chỉ vì lười biếng, không muốn làm gì cả?

3. Chết đời đời hay Sống đời đời

 Tuy nhiên, bạn nên nhớ, còn một cơ hội chót cho bạn để quyết định.

Kết quả của sự quyết định lần này có một tầm hạn vô cùng quan trọng: Chết đời đời hay Sống đời đời.

a. Chết đời đời:

Giăng 3:36 chép: “Ai tin Con Đức Chúa Trời đều được sự sống đời đời. Ai không tin Con Đức Chúa Trời, sẽ chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời tiếp tục ở trên người đó.

Vậy, ai không tin Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jê-sus Christ sẽ chẳng thấy sự sống, nhưng phải chịu ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Cơn thịnh nộ này là đời đời ở trong hồ lửa cháy không bao giờ tàn. Đây là nơi Chúa dành cho Sa-tan và các quỷ sứ của nó vì đã phản nghịch Ngài. Tất cả những ai không chấp nhận sự tha tội của Chúa qua sự chết của Đức Chúa Jê-sus trên cây thập tự, phải chịu chung hình phạt với Sa-tan và các quỷ sứ của nó.

lake of fire2

 Ngài đã gánh tội lỗi của tất cả những người tin, Ngài chết thay cho họ và họ được cứu. Người nào không chấp nhận sự chết thay, sự chịu hình phạt thay của Đức Chúa Jê-sus, sẽ tiếp tục mang tội lỗi mình, và tiếp tục chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

 Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, Ngài không chấp nhận người có tội. Người có tội phải ăn năn tội mình, được rửa sạch bằng Huyết của Đức Chúa Jê-sus đổ trên cây thập tự. Rồi người ấy sẽ được Chúa tha thứ, được địa vị làm con Đức Chúa Trời.

 Xin bạn đừng chấp nhận địa vị của người phải chịu hình phạt đời đời trong hồ lửa, đó là tâm linh phải chết đời đời, thân thể bị thiêu trong lửa và diêm sinh cả ngày lẫn đêm, không bao giờ dứt. Bạn hãy chọn địa vị sống đời đời.

b. Sống đời đời

Địa vị của người tin Đức Chúa Jê-sus Christ, theo sách Giăng 3:36 nói trên là sống đời đời. Những người này ý thức mình là người có tội, cần sự cứu rỗi của Chúa, nên họ tin Đức Chúa Jê-sus là Con Đức Chúa Trời đã xuống trần gian, đứng vào chỗ của họ là người có tội, chịu hình phạt của họ thay cho họ, bằng cách chịu chết trên cây thập.

Họ đã ăn năn, đã tin, đã được tha thứ, và được sống đời đời. Vì Lời Chúa phán:

Linh hồn nào phạm tội, phải chết

Mọi người đều đã phạm tội

Mọi người đều chết

Chỉ có 1 con đường sống là Tin.

Tin Đức Chúa Jê-sus đã chết thay cho mình

Tin Đức Chúa Jê-sus đã sống lại để bảo đảm cho mình cuộc sống đời đời.

Chỉ một Đấng sống là Đức Chúa Jê-sus mới có quyền năng cứu được con người.

4. Con đường duy nhất: Tin Đức Chúa Jê-sus

Vậy bây giờ, con đường duy nhất bạn phải đi, việc duy nhất bạn phải làm, là tin Đức Chúa Jê-sus Christ. Bạn đã chứng kiến những người tin Chúa được Chúa rước đi để sống với Ngài đời đời trong hạnh phúc.

I-believe-in-God

Việc họ ra đi xác nhận những Chân lý sau đây:

Đức Chúa Trời là Đấng Chủ tể, có uy quyền tuyệt đối. Ngài có quyền cho sống và quyền cho chết vì Ngài đã tạo dựng nên con người chúng ta.

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Ngài yêu chúng ta, nên đã hi sinh Con Một của Ngài là Đức Chúa Jê-sus Christ, chịu tội thay cho chúng ta.

Đức Chúa Jê-sus đã đến trần gian, làm Người như chúng ta, đứng vào chỗ của người có tội như chúng ta, chịu hình phạt của chúng ta thay cho chúng ta. Và Ngài đã chết bằng cách chịu đóng đinh trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng vì chúng ta.

Huyết Đức Chúa Jê-sus Christ có quyền tha thứ, rửa sạch mọi tội tình của chúng ta, cho chúng ta sạch, được Đức Chúa Trời tha thứ.

Vậy bạn hãy chọn sống, Sống đời đời. Bạn hãy tin Đức Chúa Jê-sus Christ.