Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 14.3

Chương 14.3: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

650715-rose-flowers-in-the-garden

Chúng ta thảy đều nghe nói về người vô thần đã tìm cách chối bỏ Thượng Đế bằng cách rủa sả Ngài và thách đố Ngài giết chết họ. Và khi không có gì xảy ra, họ lớn tiếng tuyên bố rằng: Không có Thượng Đế bằng không Ngài đã báo ứng rồi? Nhưng Thượng Đế không thể bị điều động.

Đức Chúa Jê-sus đã nhìn nhận điều này khi Sa tan cám dỗ ngài gieo mình từ trên nóc đền thờ, bảo rằng Thượng Đế sẽ nâng đỡ Ngài. Quỷ Sa-tan cũng đã trích dẫn lời Kinh Thánh để chứng minh rằng Thượng Đế sẽ đáp ứng cho mọi sự đòi hỏi quá đáng như vậy. Nhưng quý vị không thể lạm dụng Thượng Đế. Chúng ta có quyền lựa chọn vâng phục Thượng Đế, chứ không có quyền đòi hỏi Ngài. Thượng Đế không cần phải minh chứng Ngài cho ai cả.

Có những vấn đề của đời sống không thể nào giải đáp được vì chúng ta nhìn qua một cái gương mờ. Thượng Đế hiểu biết từ thủy chí chung, trong khi chúng ta chỉ có cái nhìn của hiện tại và lại là một cái nhìn méo mó.

Một người như thánh đồ Phao lô, sau khi nhận được mọi sự khải thị huy hoàng đã không giải đáp được những cái giằm nhọn xọc vào thịt mình thay, thì làm sao chúng ta mong giải đáp được? Lời giải đáp của Thượng Đế cho thánh Phao lô thật là đầy đủ cho tôi: “Ân sủng ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Lời giải đáp của Phao lô cho thế gian phải là một khẩu hiệu cho tín đồ: “Vậy, tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi”. Trong thời Nê-hê-mi, khi dân sự than khóc buồn bã, ông đã bảo họ: “Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi”. Điều ấy có nghĩa đơn giản rằng những điều gì đẹp lòng Thượng Đế là sức lực của quý vị!

Năm 1865, khi Lincoln vị tổng thống cao cả, nhẫn nại và quyền oai bị giám sát, một đám đông hàng ngàn người hết sức xúc động tụ tập trên các đường phố Hoa-Thịnh-Đốn. Họ hoàn toàn ngơ ngác, đi tới lui như chiên không người chăn. Họ bị tràn ngập vì những nan đề và tình cảm liên quan đến giờ phút bi đát đó. Nhưng giữa cơn bi thảm một nhân vật đã xuất hiện trên bậc thềm của điện Capitol và tuyên bố: “Thượng Đế vẫn tể trị và chính quyền ở Hoa-Thịnh-Đốn vẫn tồn tại”. Đám đông đã yên lặng giải tán.

“Thượng Đế vẫn tể trị”. Thật là một câu nói vô cùng xác đáng.