Lịch Sử Truyền Giáo II – Chương IX: Đông Á

Chương IX: Đông Á

I. TRUNG HOA

I. Thời Hậu Chiến

Một cái nhìn tổng quát về công việc Đức Thánh Linh ở Trung-hoa từ năm 1949 đến nay (1994)

Khi chủ tịch Mao Trạch Đông nắm trọn quyền ở Trung Hoa vào năm 1949, các Giáo hội Tin Lành có chừng 1 triệu 800.000 tín hữu và Giáo hội Công giáo La-mã có chừng 3 triệu người. Đến năm 1958, phong trào ái quốc Tam Tự được tổ chức và tất cả các chi hội Tin Lành đều được lệnh phải đăng ký với Phong trào này. Về phía Giáo hội Công giáo La-mã có tổ chức “Đoàn Công Giáo Ái Quốc.” Nhưng trong khi Trung Hoa trải qua biến động lớn là cuộc Cách mạng Văn Hóa từ năm 1966-1976, chính phong trào Tam tự cũng bị tê liệt. Mãi cho đến năm 1978, tức là hai năm sau khi cuộc Cách mạng Văn hóa chấm dứt, phong trào ái quốc Tam Tự mới được tổ chức lại.

Trong suốt thời gian từ 1949-1976, thế giới bên ngoài biết rất ít về các Giáo hội Cơ-đốc ở Trung Hoa và về các hoạt động truyền bá Phúc Âm của họ. Nhưng sau khi Đặng Tiểu Bình nắm chính quyền và nhóm cực tả bị thanh trừng, thư từ liên lạc với hải ngoại được dễ dàng hơn trước và một số tín hữu của các Giáo hội Cơ-đốc được tiết lộ. Theo con số chính thức của Sở Thống kê Trung Hoa (State Statistical Bureau of China) thì vào năm 1992, có đến 63 triệu người Trung Hoa là tín hữu Tin Lành và 12 triệu người là tín hữu Công giáo La-mã. Nhưng vì rất khó kiểm soát số tín hữu của các chi hội tư gia (House Church) là những chi hội không đăng ký với phong trào ái quốc Tam Tự, nên có thể số tín hữu Tin Lành ở Trung-hoa đã lên đến 100 triệu người.

Đây là công việc của Đức Thánh Linh làm, đúng như Lời Chúa phán trong Ê-sai 55:9, “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu,” và trong Ê-phê-sô 3:20 “Vả, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” Đức Thánh Linh làm những công việc vĩ đại, chẳng những gấp mười, gấp trăm, mà vĩ đại hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.

Lịch Sử Truyền Giáo II
Lịch Sử Truyền Giáo II

Đức Thánh Linh đã chuẩn bị Hội Thánh Trung-hoa trước khi đưa Hội Thánh qua lò lửa thử thách của cuộc chiến tranh Hoa-Nhật bạo tàn và của một chế độ tìm đủ mọi cách để bài trừ tôn giáo. Đức Thánh Linh đã dùng hàng ngàn, hàng vạn giáo sĩ đã tích cực hoạt động ở Trung-hoa trong suốt 140 năm, có người đã hy sinh cả tính mạng cho việc truyền rao lời Chúa. Ngài cũng đã sử dụng những sứ giả phục hưng, như Tống Thượng Tiết, để truyền giảng và huấn luyện bao nhiêu chiến sĩ thuộc linh làm hạ tầng cơ sở cho Hội Thánh. Ngoài ra, chính Thánh Linh cũng đã cảm động hàng triệu “thầy tế lễ nhà Vua” (I Phê-rơ 2:9) để chiến đấu trong sự cầu nguyện và cầu thay cho hơn một tỷ người Trung Hoa. Các lời cầu nguyện cầu thay đó đã và đang được Đức Chúa Trời nhậm lời.

Sau đây là một vài chi tiết trích trong một bài tường thuật của Mục sư Dennis Balcombe, quản nhiệm Hội Thánh Cơ-đốc Phục hưng ở Hương Cảng từ năm 1969, đăng trong một tạp chí Cơ-đốc xuất bản vào tháng 5, năm 1994:

Cơ-đốc nhân nào muốn các được chép trong sách Công vụ các Sứ-đồ có thăm Thánh Trung-hoa ở lục địa.Như ở tỉnh Henan, ngọn lửa hưng đang bùng cháy rất mạnh. Hầu hết các thị trấn trong tỉnh này đều có Hội Thánh tư gia. Các Hội Thánh gia bị chính quyền kể là bất hợp pháp, vì không đăng ký với phong trào ái quốc Tam Tự, nên họ phải nhóm họp bất nào được kể là an toàn, như ngoài cánh đồng, trong hang động, trên rừng núi. Số người tin Chúa ở Trung-hoa có thể từ con số 80 đến 100 triệu, và mỗi tháng riêng cho tỉnh Henan có từ 15.000 người mới tiếp nhận Chúa. Nhiều mới được thiết lập và được các thanh niên thiếu nữ hướng dẫn vì không có Mục sư. Đức Thánh Linh đồng thời làm phép lạ, đúng như lời Chúa hứa trong Mác 16:20 Hê-bơ-rơ 2:4.

Lịch Sử Truyền Giáo II
Lịch Sử Truyền Giáo II

Bí quyết của cuộc phục hưng ở Trung Hoa là tấm lòng sốt sắng cầu nguyện, cầu thay và lòng khát khao lời Chúa của các tín hữu Trung Hoa. Trước năm 1949, các giáo sĩ ngoại quốc phải mất bao nhiêu thì giờ và nước mắt đem lại được một số ít người Trung-hoa đến với Chúa, nhưng nay có cả hàng vạn, hàng triệu người được Thánh Linh kéo đến với Chúa Giê-xu ở thập tự giá. Thánh Linh làm việc một cách siêu nhiên, không cần có các chiến dịch truyền giảng với tổ chức qui mô, cũng không cần có nhà thờ, giáo sĩ, tài chánh v.v… Hội Thánh Trung Hoa hiện ở trong tình trạng thiếu hụt Kinh Thánh rất trầm trọng. Mặc dầu Ân Quán Hữu Nghị (được chính phủ cho phép) mỗi năm xuất bản được 1 triệu cuốn Kinh Thánh, số này vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu, vì hàng năm có đến hơn 3 triệu người mới tiếp nhận Chúa. Vì vậy tình trạng thiếu hụt Kinh Thánh vẫn càng ngày càng gia tăng.