Xin Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Do Thái

XIN CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI DO THÁI

jerusalem

Tình hình Do-thái có thể sắp đi vào một bước ngoặt gây bất lợi cho tuyển dân Chúa.

Ngày 17 tháng 3 năm 2015 này, Do-thái sẽ có một cuộc bầu cử. Có nhiều ngoại bang, mưu đồ bất chính đang hoạt động ráo riết để thay đổi chính quyền Israel.

Xin quý vị và các bạn là người yêu Chúa, yêu con dân Chúa dốc lòng cầu nguyện, xin Chúa phá hủy mưu mô của con người. Xin Ý Chúa được nên.

Sđđ.