Mari Người Có Biết

Trình bày: Thể loại: Lượt nghe: 561
#
Issac Thái

Thông tin đang được cập nhật

Đóng góp
Xem thêm

Lời bài hát

Mari Người Có Biết

Mari người có biết rằng ấu nhi ra đời, một ngày sẽ bước giữa biển khơi
Mari người có biết rằng chính con trai mình là nguồn ơn cứu rỗi muôn dân
Người có biết rằng trẻ thơ sinh ra làm đời người nay đổi mới
Con Thánh hôm nay người hạ sinh sẽ đến để cứu lấy người
Mari người có biết rằng chính con trai người là nguồn hào quang tỏa sáng soi
Mari người có biết rằng chính con trai mình dùng quyền năng ban ơn cứu rỗi

Người có biết rằng chính con trai mình từ trời cao đã xuống thế
Trên trán bé thơ người hôn kia như hôn thiên nhan Chúa Cha
Ngài đem ánh sáng đến nơi tối tăm, sự sống trong nơi tàn héo
Ngàn muôn muôn dân cùng chung tiếng ca ngợi khen Chiên Con Chúa Cha
Mari nào có biết rằng chính con trai người toàn quyền dựng nên cả vũ trụ
Mari người có biết rằng chính con trai người cầm quyền trên khắp muôn dân
Người có biết rằng chính con trai mình chịu hình thay cho thế giới
Con thánh trong tay người yên giấc là con Chúa vinh quang
Xem toàn bộ

Bình luận