Lý Do Ngài Đến

Trình bày: Thể loại: Lượt nghe: 1068
#
Hữu Chương

Thông tin đang được cập nhật

Đóng góp
Xem thêm

Lời bài hát

Lý Do Ngài Đến

Ngày xưa còn thơ tôi thầm mơ đến đêm giáng sinh,
Hạnh phúc với những món quà, bé xinh, dễ thương.
Nào ngờ đâu chính đêm đông này một hài nhi sinh ra cho trần thế
Đó mới chính là món quà yêu thương.

Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai
Cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách đau đớn
Cũng bởi ta Ngài phó con một không tiếc nuối chi, lý do Ngài đến cũng vì ta.

Rồi từng ngày trôi qua tôi thấu ý nghĩa món quà
Hiểu rõ hết những gì Chúa đã vì tôi vào một đêm tối mây giăng mờ ngoài trời âm u sương rơi lạnh giá
Xót thương cho người tội lạc bước nhà Cha

Và Cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết láng lai
Cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách nhục nhã
Cũng bởi ta Ngài phó con một không tiếc nuối chi, lý do Ngài đến cũng vì ta.

Hai tay mang dấu đinh ngọn giáo đâm hông Ngài
bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá với mão gai đâm
chịu đớn đau lời đắng cay Ngài chết cách nhục nhã
nhưng mặt Chúa vẫn bừng sáng tiếng yêu thương vì tôi........

Hỡi Chúa ôi! vì cớ sao Ngài tuôn huyết láng lai
Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa nát tan còn chi
đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hi sinh, lý do Ngài đến cũng vì ta, lý do Ngài đến ban sự sống.
Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hi sinh, lý do Ngài đến cũng vì ta.

Chúa ôi, vì cớ sao Ngài tuôn huyết láng lai
Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa nát tan còn chi
Đến với thế nhân Ngài xót thương tội lỗi đã hi sinh
Lý do Ngài đến cũng vì ta, lý do Ngài đến ban sự sống.
Xem toàn bộ

Bình luận