Ghết-sê-ma-nê Đêm Thương Khó

Trình bày: Thể loại: Lượt nghe: 618
#
Tô Châu

Thông tin đang được cập nhật

Đóng góp
Xem thêm

Lời bài hát

Ghết-sê-ma-nê Đêm Thương Khó Vầng trăng hé mờ, nhẹ soi sáng vườn. Ghết-sê-ma nê vào đêm thương khó. Lạnh lùng bi ai, Giê-xu cô đơn. Lòng Ngài đau thương. Cầu nguyện Cha Thánh xin Cha ban ơn, vượt qua cơn khó. Trong cơn ly tan, lòng Ngài đau đớn song vâng theo Cha Ngài uống chén sầu. Ngài uống chén sầu vì tôi với bạn, Ngài đã hy sinh chuộc tội ta đó, bạn thân yêu ơ! Anh ơi! Anh ơi! Thời gian qua mau, còn chờ chi nữa. Mau tin Giê-xu, để được ơn cứu. Xin anh yên tâm. Vì Ngài đã hứa ban ơn cho ai cầu xin đến Ngài. Xin tha thứ cho con, con quá mê mệt. Quên thức canh cầu. Xin thêm sức cho con, con bước theo Ngài tận đồi Gô-tha và cầu xin Chúa Ngài hằng sống trong lòng cùng con suốt đời. Ngài uống chén sầu vì tôi với bạn, Ngài đã hy sinh chuộc tội ta đó, bạn thân yêu ơi! Anh ơi! Anh ơi! Thời gian qua mau, còn chờ chi nữa. Mau tin Giê-xu, để được ơn cứu. Xin anh yên tâm. Vì Ngài đã hứa, ban ơn cho ai cầu xin đến Ngài. Xin tha thứ cho con, con quá mê mệt quên thức canh cầu. Xin thêm sức cho con, con bước theo Ngài tận đồi Gô-tha và cầu xin Chúa Ngài hằng sống trong lòng cùng con suốt đời. (x2)
Xem toàn bộ

Bình luận